Gårdsbutik med eget kött

Vi föder upp Amerikansk bison och köttdjur av raserna Highland Cattle, Black Angus och Black Boldie. Våra djur föds och växer upp på gården och är ute året runt med fri tillgång på gräs och hö. Allt kött vi säljer är från vår egen slakterianläggning som ligger på gården där det slaktas, bäckenhägns, styckas och förädlas.

Vid tillgång finns även vilt från traktens skogar. Vi har en småskalig produktion och utbudet varierar.
Förutom vårt eget kött, har vi även produkter från närliggande producenter.

Vårt arbete med hållbarhet

I dagsläget bedrivs köttdjursproduktion på två gårdar med nötkreatur och bison. Våra djur föds upp på gräs och hö som odlas på egna marker. De går ute året om och håller beteshagarna öppna vilket skapar en biologisk mångfald. Då vi har ett eget slakteri på gården avlivas djuren i deras naturliga miljö vilket förhindrar stress och transporter. Största delen av produkterna säljs direkt i vår gårdsbutik och i restaurangen.

Vi har bisamhällen för att främja växter och natur. Gårdens skog är FSC-certifierad och det finns naturvårdsområden och våtmarker. Då vi gör av med mycket ström under de soligaste månaderna på året har vi installerat solpaneler för att täcka hela vår elförbrukning.